گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

حق طلاق برای زنان

نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس با بيان اينكه ماده ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در جلسه سه شنبه شب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد گفت: همچنين با حذف ماده ۲۴ اين لايحه سقف مهريه از قانون حذف شد.

فرهاد تجري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت از خانواده به دقت در كميسيون قضائي مورد بحث و بررسي قرار گرفت گفت: با تصويب ماده و ۲۲ و تغيير جزئي در ماده ۲۳ ، اعضاي كميسيون قضائي موضوع مهريه متعارف و نامتعارف ماده ۲۴ را از لايحه حمايت از خانواده حذف كردند.

وي در مورد تغييرات به وجود آمده در قانون ازدواج مجدد گفت: اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود مي تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه كند.

نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس در مورد آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گفت: بررسي اين لايحه در كميسيون قضائي به اتمام رسيده و در انتظار طرح در صحن علني مجلس است كه پس از تصويب ابتدا به صورت آزمايشي در ديوان عدالت اداري اجرا و در صورت موفقيت اين قانون دائمي مي شود.

وي در مورد روند طرح لايحه جرم سياسي گفت: تا كنون در مجلس هشتم لايحه اي به عنوان لايحه جرم سياسي مطرح نشده است در حالي كه در مجلس هفتم و مجلسهاي قبلي اين موضوع مورد بحث بوده است ولي متاسفانه هيچ مجلسي برنامه هاي در دست اقدام خود را به مجلس ديگري منتقل نمي كند.